ࡱ> Root EntryY"#)FileHeadereDocInfoXBodyText Ō"Ō"!" $%&'()*+,-./01234567Root Entry )FileHeadereDocInfoXBodyText  !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOQRSTUVWYZ[\]^_`abcdifghjlmpqrstuvwyz{|}~HwpSummaryInformation.PPrvImage PrvTextDocOptions Section0x Scripts JScriptVersion nDefaultJScriptk_LinkDoco << % լ><2019Dij ų ֐ mx ųٳ )> <% )><`m t | mpX ų,D X mxųٳ| ų ֐\ X )XՌ h<\h ଜX Ŭ| 0, X -\ l | D ˳Ɣ Ĭ0| ȹ(Tϐ h.> <% 0 / x >< 2019D 722|()~0726|() 45| / 30 > <% )><m(t, m, ɽ )G' ) |@ 0| p L.> <% 8­ 䲴\ܴ><G' H֘t(www.kla815.or.kr) € =̠ <2019D mxƬ) 8­ 0>| 䲴\ܴ > <% ­0><G' Ĭx(30) L ( ) ȹ) > <% 0>< o ų ֐ ; m 2D t Y Y ; 0, mxƬ)D @( ֐@ 0Ƞ o txʼn Ŕ > <% ȜX Ȝ)>< <ȜX> 1. 2019Dij mxƬ) 8­ () 2. 0 () 3. ­x 8֐X ų (or q) Ɲ 1 4. Y՝Ʌ 1(Y) 5. Ō(貴D ) ( Ǩ0t )m| 0<\ 6t DňǴ| h) <Ȝ)> e-mail: kla815@hanmail.net <\ ­ @Ơ0 8X Ȝ͠T| ȩ : 2019D Y mxƬ) ­(M8ٳ) :1 ܴ \0<lDX ” |(jpg pdf)\ ̀X 0 Ȳ.> > <% ­   ¬m><o ) 8 ­ 8D : 300,000(Ƭ@lj 1005-802-479448 ) o Ō ɐǔ ļ<\ D| hՠ ( >GIF89aɻxxxkkk]]]PPPCCC555((( d`LH00`Hذ̘`H0|pdXL@`0H `H0`dHL`H0xp`XH@0d LȰ``HH00dLؘȀ`H0xp`XH@d0L `H0d`LH`H0|pdXL@0`$H`dHL00`HذȘdL0xp`XH@0` HdH0ȳ``HHdL0xp`XH@`0H Ը̰ĠऀؘpȈXxHp@h@d8`8X0xT0pH dxddxd`d`p`|``x`p``x`!, H*\ȰÇ#JHŋ3jȱǏ CIɓ(S\ɲ˗0cʜI͛8sɳϟ@ JѣH*]ʴiFE*0TRNͪkWVr[5XUWgR]k5+ݲ!Rjw^Kxܸ` f 8an׮eFVpcf= sદE{0w/st _E}ܻ5lao&{6 /ӫ_Ͼ} ˟OϿҗADhT{*t`CA64!Cnxāhbn(H6*D;Q' )aH&L6IdP^#x'R $!nIcWXًf@_&Zkfr ii(pٚeh ꧝թ%9hBBcMwmuƑ)vdsl\Jn'rhۊw)†!]jo(bf r2:$kZiE>jRZ9\-nin;dikyrmHR$,pOhv} 5WL@$dL?w1,r <>:&Ml%,< w=osAhESL7DGw]2<Ѹ[Uw[!ߪ+I5.ro>\hcsN_-jg ^Xc>m8S~7 A;lϪ`ޔň]A?볿תTl lj"rn^<ʩl8^R9ПI 1?XfFI/4b\è>/?踥eL`F:t ^<GEn)b*tkE?t?N)T\-~`92pFa "i4 !E8h)Ւc!*6:(D.{]\O)[TbZxKwg,J(FAκqDށa65DCIc#R}/"y=υ+ w2I0md EI=A#'¹KLy|yB ᡎqq^pBKr/}i#KR%)GO&FqV0VJ R0ٜ\9QlRN*kBo} 9Nbk4HvD@64}U2HV0)ZlaT8UsG?.{ -SlЙ,ZDIT9ʵ,@݈Z"\eT(LgP?Jp\D+ mh>%yA.r^wn2+N[GrKu筿r0|iжt4{=F_v r2rxiXU^Lfg16A+ے!EniOCrm:S3MIUX~OGŽVKҗ1هh@搇I[ϼ7{GOқOW% ;gO) ;0x`a``a`0x P \ ht|user2014D 5 28| ”| $ 11:01:06X7, 0, 1, 215 WINWindows_XP@`iz@@#Աs A`)#c, ;0PW=LAnnS≁31$%4"ZgC b,,,YQ8 c;J -LH$vfݻ;V.a63{߼yolW+rG;ItjՇt]YUK<Mg$ꀜ-L3%KeAt`Zq0f@vT:U~I9IFQk ) ~Vg&SKT4^jQyC 8*}-}2uzL0moUܼ65i?~roU89pib@*I8d?.mFQwݻHP.a3TV|jDNԈohy5G$O鶏-2~#<sՙ9^zdu9A֐Mb_UZVc]cԞyg|qͷFڷƊFJB,m21bydo0thS. K"< bKO>vS.20o` ,0]x`3@А`ɐD' {`i+6hXJCz`)G w4%q1^7=8$(Ygz]2V!3N lٹӹ'BkR2D49j e-mail: kla815@hancd`߈ e-mail: kla815@hakla815@hanmail.net <\ ­ @Ơ0 8X Ȝ͠T| ȩ : 2019D Y mxƬ) ­(M8ٳ) :1 ܴ \0<lDX ” |(jpg pdf)\ ̀X 0 Ȳ.> > <% ­   ¬m><o ) 8 ­ 8D : 300,000(Ƭ@lj 1005-802-479448 ) o Ō ɐǔ ļ<\ D| h4#;%Ef*- ذAP6|!nCW]l>^̂7`ucҎY,cH(Pɑ В4Zj)x M+W)Y٭wgV5NS>XLHRjxjDh^ϳNXaMWL=d}\} { pk#` ){WWDo8Iмޯm#.Ri#߽f4%*aY$Qi&ѬPMf>b{|9^'Jg~jiC ^c^fGEEYk+%HD-eE*dU넧H"x—.*&dD 8Vlwl=U5q+56T1d͞ڲӄoSsmEHT[*!b#*aOTjߖT:iJ9`{=X.fhNۀenc2gUlV5sɻ¹E0~5;Cb-R`_ݱ&p9F2էsk!oaGd;qG;)/,f=_`͘lfNiHWGT*c}HF>ݭR!vUj1~IAklDۨ6}VsjT W[SKoخ`Gm=s=eƶ HV`x=m2B5(wgU]ٻ&51zZIOd՜zZ3kq`G=k'ZSq&U:m7dT ״<,R) E"zB%.G,VX,$l/THi -'sƒvVY*h=Vcn(n-qK89,^y,P+ukn{>7m\ܛ'IR3H;No7ڄ>ޛMJDΒFVu hK3ބ_'vb,T =V Vշ4_沼mY(_; eKes i䋀ů+(x ~ŸD&Tu&<¼[GGAXM(eLlTr_.98ޭBlV8mȊHFZ*6TH|*a5p6) /4?sCi ;Rѝ=Oɂ i*S>Yw8ۓ3Ց׫gO"s~h9WZBNęgL<şhcnZ/v^A%lǞlyDaTrCT_"ʑ9X 2Dv6[$LV!I[>SDV̻2O1Rmvٝ8 -lkZ[#B\x}pI[l˜'~3ݏeH5G;0"K_-Qi>;-tm(6rW AbYPiZbQ5Λ*m'v5-%uڈzeec0@BJ [P0rkv=2RK}ew,-JEb "f@n !]uQֶ׹Z|V`U\7{#?c?Ji`EsbE\?FeV|ͨ }(գڋ\ݘUnTpzk16Mˬ*cIDFn; fnS$gav#h+5{٪X l,+nȿHZ%%}36?5;Mòk(xIV3Q'_@3>R_Nu l19(xauyٍŀ%{=,ef+t( CBpx-^1(x+}\; V#TH-t=vXXK>